CryptoPolybots

หุ่นยนตร์ผู้ช่วยอัจฉริยะ

เพื่อช่วยคุณเลือกระบบเทรดที่สามารถสร้างกำไรบนโลกคริปโตได้จริง
ด้วยหลักการวิเคราะห์ Data แบบ “SUPER-QUANT ANALYSIS”
ทำให้พอร์ทเกิดความเสี่ยงต่ำ และ เข้าถึงกำไรสูงสุด (Maximize profit)
ทำงานตลอด 24/7

com-mobile-fox-fade-01
icon brand-01edit4-01
Play Video

SIMPLE TRADING STRATEGY

เรียบง่ายแต่ทรงพลัง

มีจุด Take profit และ Stoploss ที่ชัดเจนทุกครั้งก่อนการเข้าเทรด
ผ่านการทดสอบในทุกสภาวะตลาด มีการกระจายความเสี่ยง
ด้วยตัว Robot ทั้ง 4 bots ใน 1 พอร์ท อย่างลงตัว

กำไรดีที่สุด

ความเสี่ยงน้อยที่สุด
3-01

LONG BACKTEST RESULT

มีผลการทดสอบที่ยาวนานกว่า 2 ปี
ทำการทดสอบแบบ Everytick
ทำให้มั่นใจได้ถึงการใช้งานจริงที่กำลังจะเกิดขึ้น

YOUR FUNDS AND ALGORITHMS ARE SAFE

เงินของคุณยังคงปลอดภัย

เงินอยู่ใน Exchange ตามปกติ
Polybots ไม่สามารถเข้าถึง
หรือยุ่งเกี่ยวธุรกรรม
ภายในบัญชีของคุณได้

secure3_mobile-01

SUPER-QUANT ANALYSIS

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาคริปโตในตลาด
โดยใช้ข้อมูลและ วิธีการเทรดขั้นสูง ร่วมกันกว่า 10,000 ตัวอย่าง

รีวิวจากผู้ใช้งาน